LAMESELGSED KIVIKIRVED 

Neoliitikumi lõpul on levinud nn. lameselgsed kirved. Need on kolmnurkse või segmendikujulise ristlõikega, lameda ja tasase esiküljega ning tagaküljel on silma ümber tugev sõõrikujuline rant. 
 

Kirjandust

Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.

Lameselgne kivikirves Muhust 

Lameselgne kivikirves Vandjalast 

Neoliitikum Tulekivist nooleotsad