LUUPEITLID 

Peitleid on valmistatud suurte loomade toruluudest ja sarvedest. Tera järgi võib eristada laiu ja kitsaid peitleid. Laiad eksemplarid on üldiselt lühikese, kahelt poolt lihvitud nelinurkse ristlõikega või isegi õõnsa teraga. Kitsad peitlid on üldiselt vähem töödeldud ja teritatud vaid ühelt poolt.
 

Kirjandust

Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.
 

Luust peitlid Tamula asulakohalt
Neoliitikum Venekujulised kivikirved