SARV- JA LUUTALVAD 

Sarvtalvad on peamiselt ümmarguse ristlõikega, ühelt poolt lihvitud tera ja tasandatud pinnaga. Valmistatud on need üldiselt põdrasarve jämedatest okstest. Võimalik, et need ei ole olnud kasutusel puutööriistadena. Luust on valmistatud nii ristteralisi kui õõnestalbu. Üldiselt on need vähese töötlusega ja lihvitud ainult teralt.
 

Kirjandust.

Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.
 

Sarvtalvad Kääpa asulakohalt 

Sarvtalvad Tamula asulakohalt

Neoliitikum Luupeitlid