LIHVIMISKIVID 

Lihvimiskivide materjaliks on kasutatud peamiselt liivakivi ja kvartsiiti, harvem teisigi kivimeid. Need on erineva suurusega nelinurksed või ebakorrapärased lihvimisjälgedega kivikamakad ja plaadid. Olenevalt töövõtetest võivad jäljed olla sirge või ringja suunaga ja lihvimiskivid ise sileda või nõgusa pinnaga.
 

Kirjandust.

Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.

Lihvimiskivide katkendid Kõnnu asulakohalt

Lihvimiskivid Kunila kalmest

Neoliitikum Naasklid