NAASKLID 

Enamus naaskleist on valmistatud toruluudest või nende tükkidest, harvem ka sarvest ja kihvadest. Üldiselt on need töödeldud vaid teraosalt, mis võib vastavalt funktsioonile olla mõnevõrra erineva kujuga. Sarvest naasklid on paksemad ja tömbima otsaga.
 

Kirjandust.

Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.
 

Luunaasklid Tamula asulakohalt

Naasklid Sope kalmest

Neoliitikum Silmata kivikirved ja -talvad