PUURID 

Puurid on valmistatud peamiselt tulekivi, harvem kvartsi killust. Töödeldud on neid vaid teraosalt, mille pikkus ja kuju varieerub, sõltudes töö eesmärkidest.
 

Kirjandust.

Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.

Tulekivist puurid Valma asulakohalt
Neoliitikum Lihvimiskivid