NOAD 

Nuge on valmistatud peamiselt tulekivist, harvem ka kvartsist. Sageli on kasutatud laaste, eriti tulekivi puhul, mis iseenesest sobivad lõiketöödeks ka juba ilma teisese töötluseta. Mõnigi kord on aga tera siiski kohendatud või teritatud retuši abil ja vahel on seljaosalt nüristatud. Kasutatud on aga ka õhemaid kilde.
 

Kirjandust.

Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.

Tulekivist nuga Lemmetsa II asulakohalt

Tulekivist nuga Kunila kalmest

Tulekivist nuga Ardu kalmest

Neoliitikum Puurid