NAASKLID 

Enamus naaskleid on valmistatud toruluudest või nende tükkidest, harvem ka sarvest. Naasklid on üldiselt töödeldud vaid teraosalt, mis võib vastavalt funktsioonile olla mõnevõrra erineva kujuga.
 

Kirjandust

Indreko, R. Die Mittlere Steinzeit in Estland. Mit einer Übersicht “Über die Geologie des Kunda-Sees” von K. Orviku. — Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, 66. Stockholm 1948.
Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.

Luunaasklid Pärnu jõe alamjooksu alalt 
Mesoliitikum Hammasripatsid