HAMMASRIPATSID 

Ripatsid on valmistatud peamiselt põdra, harvem teiste sõraliste esihammastest ja kiskjate (karu, hunt jt.) kihvadest. Kinnitamiseks on hammaste juureosale tehtud sälgud, lõigatud soon kogu perimeetrile või puuritud sisse auk. Hamba enda kuju ei ole tavaliselt muudetud.
 

Kirjandust.

Indreko, R. Die Mittlere Steinzeit in Estland. Mit einer Übersicht “Über die Geologie des Kunda-Sees” von K. Orviku. — Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, 66. Stockholm 1948.
Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.

Hammasripatsid Pulli asulakohalt 

Hammasripatsid Kunda Lammasmäe asulakohalt

Mesoliitikum Luu- ja sarvfiguurid