LUUST ÕNGEKONKSUD 

Mesoliitikumis on kasutatud nii üheosalisi kui ka liitõngekonkse. Valdav enamik neist on juhuleiud Pärnu jõe põhjast, kuid peene liitõngekonksu varreosa on leitud ka Pulli varamesoliitilisest asulast. Need on luust, hästi lihvitud ja mõnikord ornamenditud lohkude või joontega. Varre ülaosas on nööri kinnitamiseks tehtud kas sälgud, soon või läbiv auk. Konksude hulgas on nii peenemaid kui paksemaid eksemplare. Viimaseid võidi kasutada ka ilma söödata sikuskalaadse püügivahendina. 
 

Kirjandust

Indreko, R. Die Mittlere Steinzeit in Estland. Mit einer Übersicht “Über die Geologie des Kunda-Sees” von K. Orviku. — Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, 66. Stockholm 1948.
Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.
 

Luust õngekonksud Pärnu jõe alamjooksult

Õngekonks Peipsi järvest Iisaku lähedalt

Mesoliitikum Naasklid