AHINGUOTSAD 

Ahinguid on valmistatud peamiselt lõhestatud toruluudest. Valdavalt on need teravovaalse üldkujuga õhukesed, ovaalja ristlõikega eksemplarid. Mõnel juhul on ühel serval paiknenud tulekivist pistikterad. Rohkesti on leitud nn. kunda tüüpi ahinguotsi, millele on iseloomulik üks väikeste kiskude rida. Esineb ka harvemate ja suuremate ühes reas paiknevate kiskudega, ühe või mitme kahepoolse kisuga ja nn. lubana tüüpi kahe tiheda pisikeste kiskude reaga kolmnurkse ristlõikega ahinguid.

Kirjandust

Indreko, R. Die Mittlere Steinzeit in Estland. Mit einer Übersicht “Über die Geologie des Kunda-Sees” von K. Orviku. — Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, 66. Stockholm 1948.
Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.
 

Ahinguotsad Kunda asulakohalt

Ahinguots Peipsi järvest Iisaku lähedalt

Mesoliitikum Harpuuniotsad