HARPUUNIOTSAD 

Harpuunid on valdavalt tehtud suurte loomade toruluudest. Neil on enamasti ühel pool paiknev hõre suurte kiskude rida. Kundast on leitud ka üks massiivne ühe kisuga harpuuniots. Otsikute päraosa on tavaliselt suhteliselt lühike ja lõpeb rihma kinnitamiseks kasutatud sälgu, mõika või auguga.
 

Kirjandust

Indreko, R. Die Mittlere Steinzeit in Estland. Mit einer Übersicht “Über die Geologie des Kunda-Sees” von K. Orviku. — Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, 66. Stockholm 1948.
Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.

Harpuuniots Pulli asulakohalt 

Harpuuniotsad Kunda Lammasmäe asulakohalt 

Mesoliitikum Tuurad