TULEKIVIST NOOLEOTSAD 

Eestist on leitud üle paarikümne mesoliitilise tulekivist nooleotsa, sealhulgas 18 Pulli varamesoliitiliselt asulakohalt. Enamik neist on nn. järel-swidry tüüpi rootsuga laastotsikud. Retušitud on valdavalt nooleotste teraviku ja rootsu osa, vahel ka kogu lehe servad ja erandina kohtab osalist pinnaretušši. Mõnel eksemplaril on kahel pool rootsu kisud. Leitud on ka üks teravovaalne rootsuta ja rombikujuline küljenõoga rootsuga nooleots.
 

Kirjandust.

Jaanits, K. Eesti mesoliitilised tulekivist nooleotsikud. — Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused, 1973, 22, 3, 306-314.
 

Tulekivist nooleotsad Pulli asulakohalt 

Tulekivist nooleotsad Pulli asulakohalt 

Tulekivist nooleotsad Siimusaare asulakohalt 

Tulekivist nooleots Kunda Lammasmäe asulakohalt 

Mesoliitikum Luust nooleotsad