Tulekivist nooleotsad
Tulekivist nooleotsad Siimusaare asulakohalt (Viljandi Muuseum, VM 9305/A20:784 - 1025, 1731).