VARRETUSAUGUGA SARVEST TÖÖRIISTAD 

Säilinud luuainesega leiukohtadest, eriti Pärnu jõe põhjast tõstetud kruusast on leitud põdrasarvest valmistatud silmaga tööriistu. Sealhulgas on rohkesti nii risti- kui õigeteralisi sarvkirveid, aga ka kirkasid, haamreid ja esemeid mille funktsiooni on väga raske määratleda. Tuleb ette isegi miniatuurseid silmaga sarvesemeid. Töödeldud on neid tavaliselt väga vähe, enamasti vaid lihvitud teralt.
 

Kirjandust.

Indreko, R. Die Mittlere Steinzeit in Estland. Mit einer Übersicht “Über die Geologie des Kunda-Sees” von K. Orviku. — Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, 66. Stockholm 1948.
Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.

Varretusauguga esemeid Pärnu jõe alamjooksu alalt 

Varretusauguga sarvkirves Sindist 

Mesoliitikum Sarvest kirvepead