KÄÄRID JA ÕMBLUSNÕELAD 

Mitmest keskmise rauaaja muistisest on leitud raudkääre. Need on oma kujult ja töö põhimõttelt analoogsed varasemate üheosaliste kääridega, millele on iseloomulik kaarekujulise vetruva pidemega ühendatud lõiketerad. Rohkesti on saadud rauast ja luust õmblusnõelu. Raudnõelad on ümmarguse, harvem ristkülikukujulise või kolmnurkse ristlõikega. Peaosa on neil õhemaks taotud ja sisselöödud silmaga. 
 

Kirjandust.

Lang, V. Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksu piirkonnas. Muinasaja teadus 4. Tallinn 1996.

Keskmine rauaaeg Kammid