KAMMID

Ainus kindlalt keskmisesse rauaaega, arvatavasti 7. sajandisse kuuluv kamm on leitud Iru asulakohalt. See sarvest valmistatud kumera seljaosaga ühepoolne kamm on laiade, servadelt põik- ja kaldjoontega ornamenditud ühendusplaatidega. Kammi eri osad  on omavahel ühendatud raudneetidega.
 

Kirjandust.

Luik, H. Muinas- ja keskaegsed luukammid Eestis. Muinasaja teadus 6. Tallinn 1998.
 

Kammifragment Iru linnuselt
Keskmine rauaaeg Odaotsad