NAASKLID 

Keskmisel rauaajal on kasutatud väikseid nelinurkse ristlõikega raudnaaskleid ja suuremaid ümmarguse ristlõikega tera ja lühikese ning nelinurkse ristlõikega rootsuga raudnaaskleid. Nende rootsul võib esineda tordeeringut. Leitud on ka üksikuid luust pikki, mõnikord geomeetrilise ornamendiga kaunistatud naaskleid. 

Kirjandust. 

Lang, V. Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksu piirkonnas. Muinasaja teadus 4. Tallinn 1996.

Keskmine rauaaeg Pintsetid