KAELAVÕRUD

Kaelavõrud on eranditult leitud kivikalmetest. Mitmelt poolt Eesti rannikulähedastest piirkondadest on saadud  plaatjate lantsetikujuliste otste ja ristlõikelt ümmarguse kaarega nn. bräcksta tüüpi pronkskaelavõrusid. Sedalaadi kaelavõrud on enamasti kaunistatud graveeritud ornamendiga. Otsustades bräcksta tüüpi kaelavõrude leviku järgi Läänemere piirkonnas, on Eestis tegemist ilmselt Skandinaaviast lähtunud innovatsiooniga. Venevere kalmest on leitud üks hõreda kahesuunalise tordeeringuga pronksist kaelavõru.
 

Kirjandust.

Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.
Lang, V. Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksu piirkonnas. Muinasaja teadus 4. Tallinn 1996.

 

Eelrooma rauaaeg Käevõrud