RAUDNAASKLID

Vähesed leitud raudnaasklid on sarnased  varasemate pronksist naasklitega. Need on lühikesed, ümara tera  ja varrelt nelinurkse ristlõikega või lapikuks pressitud.
 

Kirjandust.

Lang, V. Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksu piirkonnas. Muinasaja teadus 4. Tallinn 1996.
 

Eelrooma rauaaeg Noad