Pronksist käevõru 
Pronksist pikiharjaline käevõru Mõigu-Peetri tarandkalmest (Ajaloo Instituut, AI 4877:63).