Pronksist käevõru 
Pronksist käevõru Väätsa tarandkalmest (Ajaloo Instituut, AI 1994:12).