Pronksist käevõru 
Pronksist lamekumera ristlõikega käevõru Reinapi tarandkalmest (Ajaloo Instituut, AI 2488:172).