Kaelavőrud 
Kaelavõrud Mustmätta peitleiust (Ajaloo Instituut, AI 3890).