Kaelavőru 
Kaelavõru Liimala peitleiust (Ajaloo Instituut, AI 3774:1).