Pronksist kaelavőru 
Pronksist kaelavõru Metskülast (Ajaloo Instituut, AI 2513:88).