Pronksist kaelavőru 
Pronksist kaelavõru Viimsi II tarandkalmest (Ajaloo Instituut, AI 5914:241).