Nuga 
Nuga Jäbara B tarandkalmest (Ajaloo Instituut, AI 3172:512).