Kaeluskirves 
Kaeluskirves Viisu tarandkalmest (Ajaloo Instituut, AI 1218:5).