Kaeluskirves 
Kaeluskirves Tiigi tarandkalmest (Ajaloo Instituut, AI 2013:18).