Silmaga raudkirves 
Silmaga raudkirves Jäbara C tarandkalmest (Ajaloo Instituut, AI 2617:40).