Õõskirves 
Õõskirves Alulinna peitleiust (Ajaloo Instituut, AI 1983:30).