Õõskirves 
Õõskirves Jäbara B tarandkalmest (Ajaloo Instituut, AI 3172:926).