Muinasaegsete sirpide leiukohad Eestis
Muinasaegsete sirpide leiukohad Eestis. S. Laul, E. Tõnisson 1991.