Muinasaegsete vikatite leiukohad Eestis
Muinasaegsete vikatite leiukohad Eestis. 1 - üks ja kaks vikatit, 2 - kolm ja rohkem vikatit. S. Laul, E. Tõnisson 1991.