EHTENÕELAD 

Rooma rauaajal on rõivaste kinnitamiseks jätkuvalt kasutatud ka karjaskeppnõelu, eriti Lääne-Eestis. Arvuliselt on neid aga sõlgedest märksa vähem. Valmistatud on ehtenõelu nii pronksist kui ka rauast. Noorema rooma rauaaja karjasekeppnõelad on üldiselt väikesed ja sageli valmistatud rombilise läbilõikega traadist. Nõela vars ja pea võivad olla erineva ristlõikega. Mõnikord on pearõnga lõpp mässitud spiraalselt ümber nõela varre. Leitud on samuti väheseid koonusekujuliselt laieneva, rosetikujulise, nupuna lõppeva peaga või ilma rõhutatud peaosata ehtenõelu.  
  

Kirjandust. 

Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982. 

Rauast karjasekeppnõel Jäbara B tarandkalmest

Pronksist karjasekeppnõel Urvaste tarandkalmest

Rooma rauaaeg Sõled