KAMMID

Rooma rauaaegseid luukamme on Eestist leitud seni vaid kaks eksemplari. Toila tarandkalmest pärineb kumera seljaga  silmakeste ja joonornamendiga kaunistatud ühepoolse luukammi fragment. Tõnija tarandkalmest on leitud kumera seljaosaga, liistudega, punktiirjoontega ornamenditud ühepoolse sarvkammi katke. Jäbara E tarandkalmest on leitud noorema rooma rauaaja rauast kamm.

Kirjandust.

Luik, H. Muinas- ja keskaegsed luukammid Eestis. — Muinasaja teadus 6. Tallinn 1998.

Sarvkamm Tõnija tarandkalmest
Rooma rauaaeg Ovaalsed tuluskivid