Luust labidaspeaga ehtenġelad
Luust labidaspeaga ehtenõelad Jõelähtme Kooli ja Rebala I kivikirstkalmetest. (Ajaloo Instituut, AI 3892, 5229:II2)