Luust ehtenġelad 
Luust ehtenõelad Asva kindlustatud asulakohalt (Ajaloo Instituut, AI 3307:304, 3799:78, 82, 341, 351).