Pronksist odaots Pähkülast 
Pronksist odaots Pähkülast (Ajaloo Instituut, AI 2643:42).