Valuvormide katkendeid 
Valuvormide katkendeid Asva ja Iru kindlustatud asulakohtadelt (Ajaloo Instituut, AI 3428:1250, 3799:367, 4261:18).