Pronksist õõskirve katkend 
Pronksist õõskirve katkend Toonojalt (Ajaloo Instituut, AI 2312).