Pronksist õõskirves Ridala kindlustatud asulast 
Pronksist õõskirves Ridala kindlustatud asulast (Ajaloo Instituut, AI 4329:1).