Pronksist õõskirves Põhjakalt 
Pronksist õõskirves Põhjakalt (Ajaloo Instituut, AI 3609).