Noorema pronksi- ja eelrooma rauaaja muistised
Noorema pronksi- ja eelrooma rauaaja muistised.
1 - kindlustatud asula, 2 - avaasula, 3 - oletatav avaasula, 4 - kivikirstkalmed. V. Lõugas 1982.