PRONKSIST LÜHIMÕÕGAD 

Eestist on seni leitud vaid kahe pronksmõõga katkendeid. Need pärinevad Saaremaalt Tehumardi peitleiust ja on võib-olla siia toodud juba katkisena –  ümbersulatamiseks mõeldud vanametallina. Mõõgad on olnud kaheteralised, u. 30 cm pikkused.
 

Kirjandust.

Pronksist lühimõõga katkendid
Pronksiaeg Pronksist nooleots