Luust ripatsid 
Luust ripatsid Kivivare asulakohalt ja Rõuge linnuselt (Ajaloo Instituut, AI 4726:1073, 4040:3384, 3803, 3986).