Hoburipats
Hoburipats Jõuga kääbaskalmistust (Ajaloo Instituut, AI 4008:194).