Pronksist käevõrud
Pronksist käevõrud Öötla peitleiust (Eesti Ajaloomuuseum, AM 119:7, 9, 10).