Kilpkonnsõlg
Kilpkonnsõlg Külitselt (Ajaloo Instituut, AI 1035).